“Thật ___ thời gian!” Manh mối ô chữ

Chúng tôi có câu trả lời cho “Thật ___ thời gian!” manh mối ô chữ nhìn thấy lần cuối vào ngày 16 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp tìm ra giải pháp! Trò chơi ô chữ có thể giới thiệu các từ và khái niệm mới, đồng thời giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.

Bây giờ chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho “What ___ time!” manh mối ô chữ được nhìn thấy gần đây nhất trong Ô chữ Quái vật Hàng ngày.

“Thật là ___ thời gian!” Câu trả lời manh mối ô chữ là…

Trả lời: TUYỆT VỜI (17D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Quái thú hàng ngày vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ Quái thú hàng ngày trước đây.

Đáp án ô chữ con thú hàng ngày hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • THỜI GIAN (danh từ)
    1. việc đọc một thời điểm do đồng hồ đưa ra
    2. nhịp điệu được đưa ra bằng cách chia thành các phần có thời lượng bằng nhau
  • THỜI GIAN (động từ)
    1. đo thời gian hoặc khoảng thời gian của một sự kiện hoặc hành động hoặc người thực hiện một hành động trong một khoảng thời gian nhất định
    2. điều chỉnh sao cho một lực được tác dụng và một hành động xảy ra vào thời điểm mong muốn

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó có lẽ là tất cả thông tin bạn cần để giải quyết câu hỏi “______ thời gian!” câu trả lời manh mối ô chữ để giúp bạn điền vào nhiều ô lưới hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *