Manh mối ô chữ thót tim – Try Hard Guides

Chúng tôi có câu trả lời cho Manh mối ô chữ thót tim nhìn thấy lần cuối vào ngày 12 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp tìm ra giải pháp! Trò chơi ô chữ có thể giới thiệu các từ và khái niệm mới, đồng thời giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.

Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào đáp án manh mối ô chữ Thót tim được thấy gần đây nhất trong Ô chữ Mặt trời 2 tốc độ.

Câu trả lời manh mối ô chữ thót tim là…

Trả lời: sâu sắc (10A)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Mặt trời 2 tốc độ vào ngày 12 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ 2 tốc độ The Sun trước đây.

Đáp án ô chữ 2 tốc độ The Sun hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • sâu sắc (tính từ)
    1. tác động kích thích
    2. gây đau khổ sâu sắc cho tâm trí hoặc cảm xúc
  • Đang cho thuê (tính từ)
    1. giống như âm thanh xé toạc dữ dội của một vật gì đó bị xé toạc hoặc tia sét chẻ đôi một cái cây

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải để có câu trả lời manh mối ô chữ Heart-rend để giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *