Định dạng cho một số mã màu, viết tắt là Crossword Clue

Chúng tôi có câu trả lời cho Định dạng cho một số mã màu, gợi ý ô chữ ngắn gọn nhìn thấy lần cuối vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 trong trường hợp bạn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề này! Trò chơi ô chữ có thể là một cách tuyệt vời để kích thích trí não của bạn, giết thời gian và thử thách bản thân cùng một lúc. Tất nhiên, đôi khi có một manh mối ô chữ khiến chúng ta hoàn toàn bối rối, cho dù đó là vì chúng ta hoàn toàn không quen thuộc với chủ đề này hay chúng ta chỉ đang vẽ một ô trống.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho Định dạng cho một số mã màu, trong manh mối ô chữ ngắn được thấy gần đây nhất trong Ô chữ Đại Tây Dương.

Định dạng cho một số mã màu, tóm tắt Đáp án Ô chữ Manh mối là…

Trả lời: RGB (18D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Đại Tây Dương vào ngày 10 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ Đại Tây Dương trước đây.

Câu trả lời ô chữ Đại Tây Dương hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

 • ĐỊNH DẠNG (động từ)
  1. chia (đĩa) thành các khu vực được đánh dấu để có thể lưu trữ dữ liệu
  2. đặt (tài liệu in) thành một định dạng cụ thể
 • ĐỊNH DẠNG (danh từ)
  1. việc tổ chức thông tin theo các thông số kỹ thuật đặt trước (thường là để xử lý máy tính)
  2. diện mạo chung của một ấn phẩm
 • MÀU SẮC (danh từ)
  1. bất kỳ vật liệu nào được sử dụng cho màu sắc của nó
  2. (vật lý) đặc tính của quark quyết định vai trò của chúng trong tương tác mạnh
 • MÀU SẮC (tính từ)
  1. có hoặc có khả năng tạo ra màu sắc
 • MÀU SẮC (động từ)
  1. trang trí với màu sắc
  2. đưa ra lời giải thích hoặc lý do lừa dối

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải trong phần Định dạng cho một số mã màu, dưới dạng câu trả lời ô chữ ngắn gọn giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *