Killing Time: Resurrected được công bố cho Switch

Nightdive vừa tiết lộ dự án remaster mới nhất của mình, đó là Killing Time: Resurrected. Trò chơi hiện đang được phát triển cho Switch.

Bài đăng Killing Time: Resurrected được công bố cho Switch xuất hiện đầu tiên trên Nintendo Everything.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *