Shin Megami Tensei V: Ác quỷ hàng ngày báo thù tập. 51

Karasu Tengu Shin Megami Tensei V: Báo thù

Phần bổ sung tiếp theo cho loạt trò chơi quỷ hàng ngày của Atlus dành cho Shin Megami Tensei V: Báo thù, chúng ta hãy xem Karasu Tengu. Nó chỉ xuất hiện trong một số trò chơi trong series nhưng đã xuất hiện trong Shin Megami Tensei III: Nocturne, Shin Megami Tensei IV, v.v.

Dưới đây là một chút thông tin cơ bản, được cung cấp bởi Wiki Shin Megami Tensei:

Karasu-tengu là thành viên của gia đình kotengu nhỏ hơn và độc ác hơn. Chúng dễ dàng được phân biệt với các kotengu khác bởi những đặc điểm giống quạ khác biệt và được biết là làm ô uế người sống bằng cách ám ảnh họ và thì thầm những lời nói xấu xa vào tai họ.

Bạn có thể tìm thấy video quỷ hàng ngày Shin Megami Tensei V: Vengeance của Karasu Tengu bên dưới.

Shin Megami Tensei V: Vengeance sẽ xuất hiện trên Switch vào ngày 14 tháng 6 năm 2024.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *