___ Pháp lý (tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ LGBTQ+) Ô chữ Manh mối

Chúng tôi có câu trả lời cho ___ Manh mối ô chữ pháp lý (tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ LGBTQ+) nhìn thấy lần cuối vào ngày 16 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp tìm ra giải pháp! Trò chơi ô chữ có thể giới thiệu các từ và khái niệm mới, đồng thời giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho manh mối ô chữ ___ Legal (tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ LGBTQ+) được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ Kền Kền.

___ Pháp lý (tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ LGBTQ+) Câu trả lời Ô chữ là…

Trả lời: LAMBDA (11D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Kền kền vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Ô chữ Kền kền trước đây.

Đáp án ô chữ Kền Kền ngày nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • LAMBDA (danh từ)
    1. chữ cái thứ 11 của bảng chữ cái Hy Lạp
    2. điểm đo sọ tại điểm nối của khớp dọc và khớp lam của hộp sọ
  • ỦNG HỘ (danh từ)
    1. hỗ trợ tích cực cho một ý tưởng hoặc mục đích, v.v.; đặc biệt là hành động cầu xin hoặc tranh cãi về điều gì đó

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải quyết cho câu trả lời manh mối ô chữ ___ Legal (tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ LGBTQ+) để giúp bạn điền vào nhiều ô chữ hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *