“___ Country” (bộ phim truyền hình CBS vừa được làm mới mùa thứ ba) Manh mối ô chữ

Chúng tôi có câu trả lời cho “___ Country” (bộ phim truyền hình CBS gần đây đã được gia hạn phần thứ ba) manh mối ô chữ nhìn thấy lần cuối vào ngày 16 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp tìm ra giải pháp! Trò chơi ô chữ có thể giới thiệu các từ và khái niệm mới, đồng thời giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho manh mối ô chữ “___ Country” (bộ phim truyền hình CBS gần đây đã được làm mới phần thứ ba) được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ con thú hàng ngày.

“___ Country” (bộ phim truyền hình CBS gần đây đã được làm mới mùa thứ ba) Câu trả lời manh mối ô chữ là…

Trả lời: NGỌN LỬA (24D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Quái thú hàng ngày vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ Quái thú hàng ngày trước đây.

Đáp án ô chữ con thú hàng ngày hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • QUỐC GIA (danh từ)
    1. lãnh thổ bị chiếm đóng bởi một quốc gia
    2. một cơ quan tổ chức chính trị của người dân dưới một chính phủ duy nhất
  • ĐỔI MỚI (tính từ)
    1. được khôi phục lại tình trạng mới

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần để giải câu trả lời manh mối ô chữ “___ Country” (bộ phim truyền hình CBS gần đây đã được gia hạn thêm mùa thứ ba) để giúp bạn điền vào nhiều ô chữ hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *