Sát thương không thể khắc phục Ô chữ Manh mối – Try Hard Guides

Chúng tôi có câu trả lời cho Thiệt hại không thể khắc phục được đầu mối ô chữ được nhìn thấy lần cuối vào ngày 16 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp trong việc giải câu đố mà bạn đang giải. Sự kết hợp giữa kích thích tinh thần, cảm giác thành tựu, học tập, thư giãn và khía cạnh xã hội có thể khiến trò chơi ô chữ trở thành một hoạt động thú vị và bổ ích đối với nhiều người.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho manh mối ô chữ Thiệt hại không thể sửa chữa được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ của người New York.

Thiệt hại không thể khắc phục Manh mối ô chữ Đáp án là…

Trả lời: SỰ ĐỔ NÁT (15D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ người New York vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ của người New York trước đây.

Câu trả lời ô chữ của người New York ngày nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

 • HƯ HẠI (danh từ)
  1. hành động làm tổn hại một cái gì đó hoặc ai đó
  2. bất kỳ tổn hại hoặc thương tích nào do vi phạm quyền hợp pháp
 • HƯ HẠI (động từ)
  1. gây thiệt hại
  2. chịu đựng hoặc dễ bị thiệt hại
 • SỰ ĐỔ NÁT (động từ)
  1. tước đi trinh tiết
  2. phá hủy hoàn toàn; thiệt hại không thể khắc phục
 • SỰ ĐỔ NÁT (danh từ)
  1. một sự kiện dẫn đến sự hủy diệt
  2. một trạng thái tàn phá và hủy diệt không thể phục hồi

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần để giải câu trả lời manh mối ô chữ Thiệt hại không thể sửa chữa nhằm giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *