Để thông báo ngắn gọn Ô chữ Manh mối

Chúng tôi có câu trả lời cho Để thông báo ngắn gọn manh mối ô chữ nhìn thấy lần cuối vào ngày 16 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp tìm ra giải pháp! Trò chơi ô chữ mang đến một cách thú vị và hấp dẫn để giữ cho bộ não của bạn hoạt động và khỏe mạnh, đồng thời giúp bạn phát triển các kỹ năng quan trọng và cải thiện sức khỏe tổng thể của mình.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho Để nhận thấy ngắn gọn manh mối ô chữ được thấy gần đây nhất trong Ô chữ nhỏ Word Craze.

Để ý ngắn gọn Đáp án Ô chữ Manh mối là…

Trả lời: Đề cập đến

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Word Craze Mini Crossword vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Ô chữ nhỏ Word Craze trước đây.

Câu trả lời ô chữ nhỏ Word Craze hôm nay

Định nghĩa manh mối và câu trả lời

 • ĐỀ CẬP ĐẾN (danh từ)
  1. một ghi chú ngắn công nhận nguồn thông tin hoặc đoạn văn được trích dẫn
  2. sự công nhận chính thức về thành tích
 • ĐỀ CẬP ĐẾN (động từ)
  1. đề cập đến
  2. tạo tài liệu tham khảo để
 • TÓM TẮT (trạng từ)
  1. một cách ngắn gọn; trong một vài từ

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

 • Ô chữ mini Word Craze – 16 tháng 5 năm 2024

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải cho câu trả lời Để nhận thấy ngắn gọn manh mối ô chữ nhằm giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *