Bộ trộn phổ biến cho Scotch Crossword Clue

Chúng tôi có câu trả lời cho Bộ trộn phổ biến cho manh mối ô chữ Scotch được nhìn thấy lần cuối vào ngày 15 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp trong việc giải câu đố mà bạn đang giải. Sự kết hợp giữa kích thích tinh thần, cảm giác thành tựu, học tập, thư giãn và khía cạnh xã hội có thể khiến trò chơi ô chữ trở thành một hoạt động thú vị và bổ ích đối với nhiều người.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho Bộ trộn chung cho manh mối ô chữ Scotch được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ Kền kền.

Bộ trộn phổ biến cho câu trả lời Scotch Crossword Clue là…

Trả lời: NƯỚC NGỌT (4D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Kền kền vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Ô chữ Kền kền trước đây.

Đáp án ô chữ Kền Kền ngày nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

 • CHUNG (danh từ)
  1. một mảnh đất trống để sử dụng giải trí trong khu vực đô thị
 • CHUNG (tính từ)
  1. chung hoặc được chia sẻ bởi hai hoặc nhiều bên
  2. được hoặc đặc trưng của hoặc phù hợp với ngôn ngữ hàng ngày
 • RƯỢU SCOTCH (danh từ)
  1. một vết cắt nhỏ trên bề mặt (đặc biệt là một vết khía được tạo ra để kiểm đếm)
  2. rượu whisky chưng cất ở Scotland; đặc biệt là rượu whisky làm từ lúa mạch mạch nha đựng trong nồi
 • RƯỢU SCOTCH (động từ)
  1. cản trở hoặc ngăn chặn (những nỗ lực, kế hoạch hoặc mong muốn) của
  2. thực hiện một vết cắt nhỏ hoặc ghi điểm vào
 • RƯỢU SCOTCH (tính từ)
  1. tránh lãng phí
  2. thuộc, liên quan đến hoặc đặc điểm của Scotland hoặc con người hoặc văn hóa của nó hoặc phương ngữ tiếng Anh hoặc ngôn ngữ Gaelic của nó

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải quyết cho câu trả lời Common mixer for Scotch crossword manh mối để giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *