Cấp độ xã hội Hindu Ô chữ Manh mối

Chúng tôi có câu trả lời cho Cấp độ đầu mối ô chữ của xã hội Hindu nhìn thấy lần cuối vào ngày 15 tháng 5 năm 2024 nếu bạn gặp khó khăn khi điền vào lưới! Trò chơi ô chữ mang lại một bài tập rèn luyện tinh thần có thể giúp giữ cho bộ não của bạn hoạt động và tập trung, điều này đặc biệt quan trọng khi bạn già đi. Kích thích tinh thần thường xuyên đã được chứng minh là giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho manh mối ô chữ về Cấp độ của xã hội Hindu được thấy gần đây nhất trong Ô chữ đi lại hàng ngày.

Trình độ của xã hội Hindu Manh mối ô chữ Câu trả lời là…

Trả lời: ĐẲNG CẤP (35D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ đi lại hàng ngày vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ hàng ngày dành cho người đi làm trước đây.

Câu trả lời ô chữ đi lại hàng ngày của ngày hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • ĐẲNG CẤP (danh từ)
    1. một tầng lớp xã hội bị tách biệt khỏi những người khác bởi sự phân biệt về cấp bậc, nghề nghiệp hoặc sự giàu có
    2. (Ấn Độ giáo) một tầng lớp xã hội cha truyền con nối giữa những người theo đạo Hindu; phân tầng theo độ tinh khiết nghi lễ
  • XÃ HỘI (danh từ)
    1. trạng thái ở bên ai đó
    2. một hiệp hội chính thức của những người có cùng sở thích

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần để giải câu trả lời manh mối ô chữ ở Cấp độ xã hội Hindu để giúp bạn điền vào nhiều ô lưới hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *