Nintendo Switch Online bổ sung Super Mario Land, Alleyway, Baseball

Ba trò chơi GameBoy mới vừa được cung cấp cho người dùng Nintendo Switch Online, đó là Alleyway, Baseball và Super Mario Land cổ điển. Tất cả ba trò chơi đều có sẵn ngay bây giờ.

Tìm đoạn giới thiệu về các dịch vụ Nintendo Switch Online này bên dưới:

Cần lưu ý rằng Nhật Bản đang nhận thêm một trò chơi GameBoy cho dịch vụ này dưới dạng The Frog For Whom The Bell Tolls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *