Dừng lại để chuẩn bị một kế hoạch? Manh mối ô chữ

Chúng tôi có câu trả lời cho Dừng lại để chuẩn bị một kế hoạch? manh mối ô chữ nhìn thấy lần cuối vào ngày 13 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp tìm ra giải pháp! Trò chơi ô chữ có thể giới thiệu các từ và khái niệm mới, đồng thời giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.

Bây giờ chúng ta cùng đi vào đáp án Stop để chuẩn bị kế hoạch nhé? manh mối ô chữ được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ 2 tốc độ The Sun.

Dừng lại để chuẩn bị một kế hoạch? Câu trả lời manh mối ô chữ là…

Trả lời: VẼ LÊN (17D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Mặt trời 2 tốc độ vào ngày 13 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ 2 tốc độ The Sun trước đây.

Đáp án ô chữ 2 tốc độ The Sun hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

 • CHUẨN BỊ (động từ)
  1. tạo ra bằng cách đào tạo và giảng dạy
  2. chuẩn bị sẵn sàng hoặc phù hợp hoặc trang bị trước cho một mục đích cụ thể hoặc cho một số mục đích sử dụng, sự kiện, v.v.
 • KẾ HOẠCH (danh từ)
  1. sơ đồ sắp xếp
  2. bản vẽ tỷ lệ của một cấu trúc
 • KẾ HOẠCH (động từ)
  1. lập hoặc thực hiện một kế hoạch; nghĩ ra
  2. thực hiện một thiết kế; lập kế hoạch một cách có hệ thống, thường ở dạng đồ họa

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó có phải là tất cả những thông tin bạn cần giải quyết để Stop chuẩn bị kế hoạch? câu trả lời manh mối ô chữ để giúp bạn điền vào nhiều ô lưới hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *