Top cho manh mối ô chữ của Rembrandt hoặc Thelonious Monk

Chúng tôi có câu trả lời cho Top manh mối ô chữ của Rembrandt hoặc Thelonious Monk nhìn thấy lần cuối vào ngày 12 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp tìm ra giải pháp! Trò chơi ô chữ có thể giới thiệu các từ và khái niệm mới, đồng thời giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho manh mối ô chữ Top for Rembrandt hoặc Thelonious Monk được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ Đại Tây Dương.

Top câu trả lời cho manh mối ô chữ của Rembrandt hoặc Thelonious Monk là…

Trả lời: Beret (41D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Đại Tây Dương vào ngày 12 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ Đại Tây Dương trước đây.

Câu trả lời ô chữ Đại Tây Dương hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • nhà sư (danh từ)
    1. Nghệ sĩ piano jazz Hoa Kỳ, một trong những người sáng lập phong cách bebop (1917-1982)
    2. một nam tu sĩ sống trong tu viện và chuyên tâm vào việc chiêm niệm, cầu nguyện và làm việc
  • NHỚ LẠI (danh từ)
    1. nghệ sĩ người Hà Lan có ảnh hưởng (1606-1669)

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải để có câu trả lời manh mối ô chữ Top for Rembrandt hoặc Thelonious Monk nhằm giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *