Nước mắt ngày kỷ niệm Vương quốc

Truyền thuyết về Zelda: Nước mắt của Vương quốc đã được phát hành cách đây đúng một năm vào hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2023 và để kỷ niệm dịp này Nintendo đã chia sẻ một số tác phẩm nghệ thuật mới của Link và Zelda thông qua X.

Hãy xem tác phẩm nghệ thuật mới dưới đây:

Trang tiếng Nhật cũng có link tải tác phẩm nghệ thuật này về để làm hình nền cho điện thoại, nằm ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *