Xử lý chất thải lỏng Manh mối ô chữ

Chúng tôi có câu trả lời cho Manh mối ô chữ xử lý chất thải lỏng nhìn thấy lần cuối vào ngày 12 tháng 5 năm 2024 nếu bạn gặp khó khăn khi điền vào lưới! Trò chơi ô chữ mang lại một bài tập rèn luyện tinh thần có thể giúp giữ cho bộ não của bạn hoạt động và tập trung, điều này đặc biệt quan trọng khi bạn già đi. Kích thích tinh thần thường xuyên đã được chứng minh là giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho manh mối ô chữ xử lý chất thải chất lỏng được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ 2 tốc độ Mặt trời.

Xử lý chất thải lỏng Câu trả lời ô chữ là…

Trả lời: THOÁT NƯỚC (3D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Mặt trời 2 tốc độ vào ngày 12 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ 2 tốc độ The Sun trước đây.

Đáp án ô chữ 2 tốc độ The Sun hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

 • THOÁT NƯỚC (danh từ)
  1. làm trống thứ gì đó đã hoàn thành bằng cách để chất lỏng chảy ra khỏi nó
 • CHẤT LỎNG (tính từ)
  1. chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng
  2. rõ ràng và tươi sáng
 • CHẤT LỎNG (danh từ)
  1. Trạng thái trong đó một chất thể hiện đặc tính sẵn sàng chảy với ít hoặc không có xu hướng phân tán và khả năng nén tương đối cao.
  2. một tiếp nối không ma sát không phải là phụ âm mũi (đặc biệt là `l’ và `r’)

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải để có câu trả lời manh mối ô chữ trong Xử lý chất lỏng thải nhằm giúp bạn điền vào nhiều ô lưới hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *