Nintendo cũng bỏ tích hợp Twitter vào ngày 10 tháng 6 | Tin tức ngắn gọn

Chủ sở hữu chuyển đổi sẽ không còn có thể chia sẻ ảnh chụp màn hình và clip hoặc tìm đề xuất kết bạn, sau động thái tương tự từ PlayStation năm ngoái

Tín dụng hình ảnh: Nintendo Switch đăng ảnh chụp màn hình lên Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *