Cách bạn đăng nhập vào trang web này đang thay đổi một chút

Như bạn có thể biết, mạng lưới mà trang web này thuộc về đang được rao bán.

Để giúp chúng tôi thoát khỏi nguy cơ tách khỏi hoạt động kinh doanh ReedPop, chúng tôi sẽ tách một số hệ thống và dịch vụ khỏi thương hiệu ReedPop.

Một trong những hệ thống đó là hệ thống tài khoản người đọc của chúng tôi, hệ thống hỗ trợ hồ sơ, nhận xét, đăng ký và bản tin trên chính trang web này.

Chúng tôi đang thực hiện một bước quan trọng là đổi tên hệ thống tài khoản của mình từ “ReedPop ID” thành… “Gamer Network ID”.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn:

Chúng tôi hy vọng bạn thích tên thương hiệu mới cho hệ thống tài khoản của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *