[Let’s Talk] Bạn đang chơi gì vậy?

Một tháng mới vừa bắt đầu trong tuần này. Bây giờ đã là tháng 5, chúng tôi muốn biết bạn đang chơi trò gì.

Bạn có chọn bản phát hành Switch mới nhất của Nintendo, Endless Ocean Luminous không? Còn những game khác như Another Crab’s Treasure, El Shaddai HD Remaster hay Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes thì sao? Không có vấn đề gì, hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận.

andremiguens

Đối với tôi đó là một buổi biểu diễn tuyệt vời! Tôi đã mua Stitch và tôi sẽ chơi trò chơi Cat và Steamworld thông qua GamePass.
Có những trò chơi khác như Cat Quest 3 và Europa cũng khiến tôi quan tâm.
Nhìn chung, rất nhiều phim độc lập tuyệt vời đang đến với chúng tôi 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *