Màu của biển báo dừng Ô chữ Manh mối

Chúng tôi có câu trả lời cho Màu sắc của manh mối ô chữ biển báo dừng nhìn thấy lần cuối vào ngày 5 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp tìm ra giải pháp! Trò chơi ô chữ có thể giới thiệu các từ và khái niệm mới, đồng thời giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho Màu sắc của manh mối ô chữ biển báo dừng được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ mini Word Craze.

Màu sắc của biển báo dừng Ô chữ Manh mối Câu trả lời là…

Trả lời: Màu đỏ

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Word Craze Mini Crossword vào ngày 5 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Ô chữ nhỏ Word Craze trước đây.

Câu trả lời ô chữ nhỏ Word Craze hôm nay

Định nghĩa manh mối và câu trả lời

 • DẤU HIỆU (danh từ)
  1. cấu trúc hiển thị một bảng có thể đăng quảng cáo
  2. một dấu hiệu có thể cảm nhận được về một điều gì đó không rõ ràng ngay lập tức (như một manh mối rõ ràng cho thấy điều gì đó đã xảy ra)
 • DẤU HIỆU (động từ)
  1. đánh dấu bằng chữ ký của mình; viết tên của một người (trên)
  2. làm dấu thánh giá trên người nào đó để kêu cầu Chúa bảo vệ; thánh hiến
 • DẤU HIỆU (tính từ)
  1. sử dụng ngôn ngữ của người điếc
 • MÀU SẮC (danh từ)
  1. bất kỳ vật liệu nào được sử dụng cho màu sắc của nó
  2. (vật lý) đặc tính của quark quyết định vai trò của chúng trong tương tác mạnh
 • MÀU SẮC (tính từ)
  1. có hoặc có khả năng tạo ra màu sắc
 • MÀU SẮC (động từ)
  1. trang trí với màu sắc
  2. đưa ra lời giải thích hoặc lý do lừa dối

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

 • Ô chữ mini Word Craze – 5 tháng 5 năm 2024

Đó phải là tất cả thông tin bạn cần để giải câu trả lời gợi ý về ô chữ Màu sắc của biển báo dừng nhằm giúp bạn điền vào nhiều lưới hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *