Tencent tăng cổ phần của mình trong Remedy lên 14%

Tencent đã tăng tỷ lệ đầu tư cổ phần vào Remedy Entertainment lên 14%.

Tập đoàn này trước đây nắm giữ 5% cổ phần và quyền biểu quyết của studio game Phần Lan.

Tencent ban đầu mua 3,8% cổ phần của studio Alan Wake 2 vào tháng 5 năm 2021.

Cuối năm đó, Remedy ký thỏa thuận toàn cầu với công ty với tư cách là đối tác xuất bản để phát triển Vanguard.

Tháng trước, Remedy đã báo cáo kết quả tài chính của mình cho năm 2023, cho thấy doanh thu giảm 22,2% xuống còn 33,9 triệu euro.

Trong số các dự án hiện đang được phát triển có bản làm lại cho Max Payne 1 và 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *