___ royale (cocktail trong “Emily in Paris”) Ô chữ Manh mối

Chúng tôi có câu trả lời cho ___ royale (cocktail trong “Emily in Paris”) manh mối ô chữ nhìn thấy lần cuối vào ngày 29 tháng 4 năm 2024 nếu bạn gặp khó khăn khi điền vào lưới! Trò chơi ô chữ mang lại một bài tập rèn luyện tinh thần có thể giúp giữ cho bộ não của bạn hoạt động và tập trung, điều này đặc biệt quan trọng khi bạn già đi. Kích thích tinh thần thường xuyên đã được chứng minh là giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho ___ royale (cocktail trong “Emily in Paris”) manh mối ô chữ được thấy gần đây nhất trong Daily Beast Crossword.

___ royale (cocktail được thấy trong “Emily in Paris”) Manh mối ô chữ Câu trả lời là…

Trả lời: KIR (27D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Quái thú hàng ngày vào ngày 29 tháng 4 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ Quái thú hàng ngày trước đây.

Đáp án ô chữ con thú hàng ngày hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • COCKTAIL (danh từ)
    1. món khai vị được phục vụ như món đầu tiên trong bữa ăn
    2. một thức uống hỗn hợp ngắn

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần để giải câu trả lời manh mối ô chữ ___ royale (cocktail trong “Emily in Paris”) để giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *