Bản cập nhật Among Us bổ sung các vai trò Tracker, Noisemaker, Phantom

Bản cập nhật giữa chúng ta v2024.6.18

Innersloth vừa chia sẻ những thông tin chi tiết đầu tiên về bản cập nhật tiếp theo cho Among Us, phiên bản v2024.6.18.

Ba vai trò mới đang được thêm vào trò chơi – một cặp là Thuyền viên và người còn lại là Kẻ mạo danh. Đầu tiên là Trình theo dõi nơi người chơi sử dụng thiết bị theo dõi để theo dõi Đồng đội thông qua bản đồ nhỏ. Với Máy tạo tiếng ồn, chúng sẽ tạo ra tiếng động khi chết để cảnh báo mọi người về vị trí cơ thể của bạn. Cuối cùng, với vai trò Imposter Phantom, người chơi có thể tàng hình trong thời gian ngắn.

Tất cả thông tin này đều đến từ một video được xuất bản trên YouTube, hiện đã bị xóa. Innersloth nên đưa nó trở lại gần thời điểm phát hành bản cập nhật – tức là vào ngày 18 tháng 6.

Giữa chúng ta hiện có sẵn trên Switch. Truy cập nhiều thông tin hơn từ chúng tôi đây.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *