Avalanche Studios đóng cửa chi nhánh New York và Montreal, sa thải nhân viên

Avalanche Studios đã thông báo rằng họ đã đóng cửa xưởng phát triển ở New York và Montreal trong khi sa thải một phần nhân viên của họ.

Sau khi đóng cửa xưởng phim ở New York và Montreal, Avalanche chỉ còn lại các chi nhánh ở Stockholm, Malmo và Liverpool. Khoảng 9% tổng số nhân viên của họ cũng bị sa thải do đóng cửa.

Đây là lời đầy đủ từ Avalanche Studios:

Tuyên bố từ Tập đoàn Avalanche Studios

Kể từ khi thành lập hơn hai thập kỷ trước, Avalanche Studios Group đã phát triển bao gồm năm địa điểm trên toàn thế giới: Stockholm, New York, Malmö, Liverpool và Montreal.

Hôm nay, chúng tôi rất tiếc phải thông báo về việc đóng cửa hai địa điểm đó: New York và Montreal. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chia tay khoảng 50 người bạn và đồng nghiệp quý giá, chiếm khoảng 9% số Avalancher trên toàn thế giới.

Đây là một quyết định đặc biệt khó khăn nhưng chúng tôi tin rằng nó cần thiết để đảm bảo một tương lai ổn định và bền vững cho công ty.

Trọng tâm của chúng tôi hiện là hỗ trợ tất cả Avalanchers vượt qua thời gian thử thách này. Chúng tôi rất biết ơn những đóng góp vô giá của những người đã rời đi và vẫn cam kết tạo ra trải nghiệm chơi game tuyệt vời cho người chơi của chúng tôi.

Tập đoàn phim trường Avalanche

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *