[Let’s Talk] Bạn đang chơi gì vậy?

Hôm nay một tháng mới vừa bắt đầu. Bây giờ đã là tháng 6, chúng tôi muốn biết bạn đang chơi trò gì.

Bạn đã tìm được đường đi qua Paper Mario: Cánh cửa ngàn năm chưa? Còn một số bản phát hành gần đây khác đã có trên Switch thì sao? Không có vấn đề gì, hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận.

Shmuel McConen

Chắc chắn là có. Và còn nhặt được một bản game Gamecube, vì tại sao không 🙂

Cô gái ngẫu nhiên

Đây là lần đầu tiên tôi chơi Super Mario RPG (cũng là lần đầu tiên của tôi) và trò này.

Stephen Yap

Đúng, tuy nhiên vì tôi đã chơi game đến Chương 7 nên tôi sẽ tạm dừng nó, đặc biệt là vì tôi đã đánh bại phiên bản GameCube vài lần trước đó.

Tôi rất thích bản làm lại.

Vinicius

Không. Đã xem xong trò này vài lần trên GC và trò này không có đủ nội dung mới để thuyết phục tôi chơi lại.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *