Chương trình hoạt hình Minecraft sắp có mặt trên Netflix

Chương trình hoạt hình Minecraft Netflix

Microsoft và Netflix đang hợp tác thực hiện một chương trình hoạt hình Minecraft mới, hai bên đã công bố hôm nay.

Hiện tại người ta biết rất ít. Cho đến nay, người ta chỉ nói rằng chương trình sẽ kể một “câu chuyện gốc với các nhân vật mới, thể hiện thế giới Minecraft dưới một góc nhìn mới”.

Studio CG WildBrain, người đã xử lý nhiều chương trình khác nhau như Sonic Prime, sẽ chịu trách nhiệm sản xuất chương trình hoạt hình Minecraft mới cho Netflix.

Netflix đã đăng đoạn giới thiệu sau ngày hôm nay:

Thông báo về loạt Minecraft

Thông báo hôm nay là một cách khác để kỷ niệm 15 năm thành lập Minecraft. Đã có miễn phí bản đồ bảo tàng trong gamedoanh số bán các trò chơi của loạt trò chơi này, v.v.

Bạn có thể tải Minecraft ngay bây giờ trên Switch.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *