Lịch bảo trì Nintendo – 19/05/2024

của Nintendo BẢO TRÌ hiện đã có lịch trình cho tuần ngày 19 tháng 5 năm 2024.

Một phiên khác đã được thêm vào, phiên này sẽ diễn ra cho Switch vào đầu tuần. Ở những nơi khác, thậm chí còn có nhiều thời gian ngừng hoạt động hơn được lên kế hoạch vào cuối tháng.

Dưới đây là lịch bảo trì đầy đủ của Nintendo trong tuần ngày 19 tháng 5 năm 2024:

Nintendo Switch Online – lưu trữ đám mây dữ liệu

– 6:30 chiều theo giờ PT (20 tháng 5) – 8 giờ tối theo giờ PT (20 tháng 5)
– 9:30 tối theo giờ ET (20 tháng 5) – 11 giờ tối theo giờ ET (20 tháng 5)
– 2:30 sáng ở Anh (21/5) – 4 giờ sáng ở Anh (21/5)
– 3:30 sáng ở Châu Âu (21 tháng 5) – 5 giờ sáng ở Châu Âu (21 tháng 5)

Chuyển đổi – sử dụng phần mềm có thể tải xuống (một số dịch vụ mạng nhất định)

– 6 giờ tối theo giờ PT (27 tháng 5) – 8 giờ tối theo giờ PT (27 tháng 5)
– 9 giờ tối theo giờ ET (27 tháng 5) – 11 giờ tối theo giờ ET (27 tháng 5)
– 2 giờ sáng ở Anh (28/5) – 4 giờ sáng ở Anh (28/5)
– 3 giờ sáng ở Châu Âu (28 tháng 5) – 5 giờ sáng ở Châu Âu (28 tháng 5)

Nintendo Switch Parental Controls, ứng dụng Nintendo Switch Online

– 6 giờ tối theo giờ PT (27 tháng 5) – 8 giờ tối theo giờ PT (27 tháng 5)
– 9 giờ tối theo giờ ET (27 tháng 5) – 11 giờ tối theo giờ ET (27 tháng 5)
– 2 giờ sáng ở Anh (28/5) – 4 giờ sáng ở Anh (28/5)
– 3 giờ sáng ở Châu Âu (28 tháng 5) – 5 giờ sáng ở Châu Âu (28 tháng 5)

Switch – phân phối dữ liệu cập nhật

– 6 giờ tối theo giờ PT (27 tháng 5) – 8 giờ tối theo giờ PT (27 tháng 5)
– 9 giờ tối theo giờ ET (27 tháng 5) – 11 giờ tối theo giờ ET (27 tháng 5)
– 2 giờ sáng ở Anh (28/5) – 4 giờ sáng ở Anh (28/5)
– 3 giờ sáng ở Châu Âu (28 tháng 5) – 5 giờ sáng ở Châu Âu (28 tháng 5)

Chuyển đổi eShop

– 6 giờ tối theo giờ PT (27 tháng 5) – 8 giờ tối theo giờ PT (27 tháng 5)
– 9 giờ tối theo giờ ET (27 tháng 5) – 11 giờ tối theo giờ ET (27 tháng 5)
– 2 giờ sáng ở Anh (28/5) – 4 giờ sáng ở Anh (28/5)
– 3 giờ sáng ở Châu Âu (28 tháng 5) – 5 giờ sáng ở Châu Âu (28 tháng 5)

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *