Đối thủ của AP hoặc Reuters Crossword Clue

Chúng tôi có câu trả lời cho Manh mối ô chữ của đối thủ AP hoặc Reuters nhìn thấy lần cuối vào ngày 19 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp tìm ra giải pháp! Trò chơi ô chữ có thể giới thiệu các từ và khái niệm mới, đồng thời giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho manh mối ô chữ của đối thủ AP hoặc Reuters được thấy gần đây nhất trong Daily Beast Crossword.

Đối thủ của AP hoặc Reuters Crossword Clue Answer là…

Trả lời: UPI (29D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Quái thú hàng ngày vào ngày 19 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ Quái thú hàng ngày trước đây.

Đáp án ô chữ con thú hàng ngày hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • ĐỐI THỦ (động từ)
    1. ngang bằng về chất lượng hoặc khả năng
    2. là đối thủ của, cạnh tranh với
  • ĐỐI THỦ (danh từ)
    1. thí sinh mà bạn hy vọng đánh bại

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó phải là tất cả thông tin bạn cần giải để tìm câu trả lời manh mối ô chữ của đối thủ AP hoặc Reuters nhằm giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *