Đoạn giới thiệu mới nhất của Stalker 2: Heart Of Chornobyl cho thấy nhiều lối chơi

Đoạn giới thiệu Xbox Showcase của Stalker 2 hoàn toàn tập trung vào lối chơi. Những con quái vật bị bắn, những người bán hàng bị viếng thăm, những cánh cửa bị mở tung và những địa điểm tận thế được khám phá. Bạn có thể xem đoạn giới thiệu bên dưới.

Stalker 2: Heart Of Chornobyl phát hành vào ngày 5 tháng 9. Để biết thêm thông tin về Stalker 2, hãy truy cập vào đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *