Điểm đánh giá Famitsu – ngày 5 tháng 6 năm 2024

Tuần này Điểm đánh giá của Famitsu như sau:

Shin Megami Tensei V: Báo thù (Switch/PS5/PS4/Xbox Series/Xbox One) – 9/9/9/9
Trình mô phỏng xây dựng 4 (Chuyển đổi) – 7/8/7/7
MotoGP 24 (Switch/PS5/PS4/Xbox Series/Xbox One) – 8/8/8/8

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *