Nhẫn Elden: Cái bóng của Erdtree | Trò chơi mới hôm nay

Nhẫn Già đã Người cung cấp thông tin trò chơilà Trò chơi của năm 2022, vì vậy chúng tôi đang cố gắng hết sức để chơi bản mở rộng sắp tới của nó, Shadow of the Erdtree. Biên tập viên Marcus Stewart đã phải làm điều đó tại một sự kiện xem trước gần đây và anh ấy đã ngồi lại với Wesley LeBlanc để giải thích thời gian của mình với bản mở rộng và chia sẻ những chi tiết mới về trải nghiệm. Để biết thông tin chi tiết hơn về chuyến tham quan thực hành của anh ấy, hãy nhớ đọc bản xem trước Shadow of the Erdtree của anh ấy.

Đi tới Người cung cấp thông tin trò chơi Kênh YouTube để xem thêm, đánh giá và thảo luận về các trò chơi mới và sắp ra mắt. Xem các tập khác của Trò chơi mới hôm nay ngay chỗ này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *