Biểu tượng Donkey Kong được thêm vào Nintendo Switch Online

Biểu tượng Donkey Kong Chuyển trực tuyến

Nintendo đang thay đổi dòng biểu tượng cổ điển trên Switch Online và giờ đây các thiết kế dựa trên Donkey Kong đã sẵn sàng để mua. Những thứ này sẽ có sẵn cho đến ngày 1 tháng 7 lúc 4:59 chiều theo giờ PT / 7:59 tối theo giờ ET.

Đây là biểu tượng mới nhất trong loạt biểu tượng yêu cầu bạn phải chơi trò chơi. Nhưng khi chúng tôi nói điều đó, bạn chỉ cần khởi động Donkey Kong trên ứng dụng NES Switch Online – thậm chí chỉ trong vài giây cũng có tác dụng.

Về thiết kế, có chín biểu tượng để bạn lựa chọn. Mỗi người đều dựa trên một nhân vật như chính Donkey Kong và Mario. Bạn cũng sẽ phải kiếm hơn 10 Điểm Bạch kim trên My Nintendo với mỗi biểu tượng mà bạn yêu cầu.

Đừng quên rằng các biểu tượng Paper Mario: The Thousand-Year Door mới cũng xuất hiện trên Nintendo Switch Online. Chúng tôi có thêm thông tin về điều đó đây.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *