Hướng dẫn bắn tỉa Anime Defenders – Game thủ Droid

Bạn muốn giết từ xa? Sharpshooter là một trong những đơn vị tầm xa tốt hơn trong Anime Defenders, vì vậy việc làm quen với cô ấy sẽ tốt cho bạn nhưng lại không tốt cho kẻ thù của bạn. May mắn thay, hướng dẫn Bắn tỉa Anime Defenders của chúng tôi phác thảo tất cả những gì bạn cần biết về Thần thoại, cách lấy được cô ấy và những gì bạn nhận được cho mỗi lần nâng cấp trong trận chiến.

Anime Defender hiện có sẵn trên Roblox. Chúng tôi cũng có hướng dẫn về Pink Rockstar của Anime Defenders.

Hướng dẫn bắn súng của Defenders Anime

Đầu tiên, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng Sharpshooter, sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào chỉ số chính xác của cô ấy.

Bắn súng lăn

Xạ Thủ là một đơn vị Thần Thoại. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có 0,25% cơ hội để lăn cô ấy và đó chỉ là khi nhân vật xuất hiện trong biểu ngữ. Bạn biết một nhân vật có trong biểu ngữ nếu bạn có thể nhìn thấy họ trên màn hình triệu hồi thì bạn mở bệ triệu hồi. Biểu ngữ được làm mới theo thời gian, vì vậy nếu bạn không thể nhìn thấy anh ấy, bạn có thể phải đợi một lúc!

Giới thiệu về xạ thủ

Dưới đây là chi phí nâng cấp của cô ấy và các số liệu thống kê đi kèm với mỗi bước.

 • Căn cứ
  • Chi phí: 1250¥
  • Sát thương: 96
  • Thời gian hồi chiêu: 5,5 giây.
  • Phạm vi: 21,4
 • Nâng cấp một
  • Chi phí: 1800¥
  • Sát thương: 212
  • Thời gian hồi chiêu: 4,6
  • Phạm vi: 22,4
 • Nâng cấp hai
  • Chi phí 2500¥
  • Sát thương: 298
  • Thời gian hồi chiêu: 5,5 giây.
  • Phạm vi: 23,5
 • Nâng cấp ba
  • Chi phí 2800¥
  • Sát thương: 351
  • Thời gian hồi chiêu: 5,5 giây.
  • Phạm vi: 24,6
 • Nâng cấp bốn
  • Chi phí 3500¥
  • Sát thương: 664
  • Thời gian hồi chiêu: 8,2 giây
  • Phạm vi: 26,7
 • Nâng cấp năm
  • Chi phí 4000¥
  • Sát thương: 891
  • Thời gian hồi chiêu: 8,2 giây.
  • Phạm vi: 27,8
 • Nâng cấp sáu
  • Chi phí 5000¥
  • Thiệt hại: 1.334
  • Thời gian hồi chiêu: 7,3 giây.
  • Phạm vi: 32
 • Nâng cấp bảy
  • Chi phí 5500¥
  • Thiệt hại: 1.483
  • Thời gian hồi chiêu: 7,3 giây.
  • Phạm vi: 33,1
 • Nâng cấp tám
  • Chi phí 7000¥
  • Thiệt hại: 1.926
  • Thời gian hồi chiêu: 10,1 giây.
  • Phạm vi: 36,3
 • Nâng cấp chín
  • Chi phí 8000¥
  • Thiệt hại: 2.263
  • Thời gian hồi chiêu: 9,6 giây.
  • Phạm vi: 37,4
 • Nâng cấp mười
  • Chi phí 9000¥
  • Thiệt hại: 2.503
  • Thời gian hồi chiêu: 9,6 giây
  • Phạm vi: 38,4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *