Ngày phát hành Tomba Special Edition được ấn định vào tháng 8

Phiên bản đặc biệt Tomba

Nhờ Limited Run Games, chúng tôi đã có ngày phát hành cho Phiên bản đặc biệt Tomba. Tiêu đề này ra mắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2024.

Tomba Special Edition là phiên bản mới của platformer năm 1997. Việc phát hành lại đã được công bố cách đây gần một năm nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì về thời điểm ra mắt.

Phiên bản đặc biệt Tomba đang được làm lại bằng Carbon Engine của Limited Run Games. Ngoài ra, đã có thông tin xác nhận rằng Harumi Fujita đang thực hiện một bản nhạc nền mới.

Phiên bản đặc biệt Tomba ban đầu sẽ có sẵn trên Switch eShop. Tuy nhiên, Limited Run Games cũng đang chuẩn bị phát hành vật lý.

Báo cáo ban đầu của chúng tôi về Tomba Special Edition có thể được tìm thấy đây. Có thể tìm thấy một cuộc phỏng vấn với người tạo ra trò chơi đây.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *