Little Nightmares III chuyển sang năm 2025

Little Nightmares III, game platform hành động kinh dị của Supermassive Games, đã chuyển sang năm 2025. Trò chơi chưa bao giờ có ngày phát hành cụ thể, nhưng phải thừa nhận rằng chúng tôi đã mong đợi nó trong năm nay. Trong một bài đăng trên Little Nightmares III chính thức và chúng tôi xứng đáng được yêu thích. Chất lượng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi biết bạn cũng cảm thấy như vậy. Vì lý do này, chúng tôi đã đưa ra quyết định chuyển thời gian phát hành trò chơi sang năm 2025. .”

Đáng chú ý, Supermassive, nhà phát triển đằng sau các trò chơi như Until Dawn (sắp có trên PC và PlayStation 5) đã không phát triển hai trò chơi đầu tiên. Những trò chơi đó được phát triển bởi Tarsier Studios, dự án tiếp theo vẫn chưa được công bố.

Để biết thêm về Little Nightmares III, bao gồm thông tin chi tiết về lối chơi co-op của nó, hãy truy cập vào đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *