Báo cáo: Twitch chấm dứt nhóm Hội đồng Cố vấn An toàn

Twitch được cho là đang chấm dứt hợp đồng với tất cả các thành viên trong nhóm Hội đồng Cố vấn An toàn của mình.

Theo một email mà CNBC xem được, nhân viên được cho là đã thông báo rằng hợp đồng của họ sẽ kết thúc vào hôm nay và họ sẽ không nhận được khoản thanh toán nào trong nửa cuối năm theo thỏa thuận nội bộ.

Một người phát ngôn nói với CNBC rằng Hội đồng Cố vấn An toàn sẽ tiếp tục, nhưng sẽ “chủ yếu bao gồm các cá nhân đóng vai trò là đại sứ Twitch”, những người sẽ “đưa ra những quan điểm mới mẻ, đa dạng”.

GamesIndustry.biz đã liên hệ với Twitch để làm rõ thêm.

Hội đồng tư vấn an toàn của Twitch được thành lập vào năm 2020 và ban đầu bao gồm chín chuyên gia an toàn trực tuyến và đối tác của Twitch để tư vấn về việc soạn thảo các chính sách mới và cập nhật các chính sách hiện tại, bên cạnh việc tạo ra các sản phẩm mới và bảo vệ các nhóm yếu thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *