Sony xóa cuộc phỏng vấn với Neil Druckmann, đưa ra lời xin lỗi

Sony đã xóa cuộc phỏng vấn gần đây với Neil Druckmann sau khi phát hiện ra “một số sai sót nghiêm trọng và không chính xác” và đã đưa ra lời xin lỗi.

Trang liên kết đến cuộc phỏng vấn được xuất bản vào tuần trước đã được cập nhật với một tuyên bố do Sony đưa ra, trong đó nêu rõ rằng một cuộc đánh giá đã diễn ra và quyết định loại bỏ nó đã được đưa ra.

“Chúng tôi đã tìm thấy một số lỗi quan trọng và không chính xác không thể hiện quan điểm và giá trị của anh ấy (bao gồm các chủ đề như hoạt hình, viết lách, công nghệ, AI và các dự án trong tương lai),” nó viết.

“Chúng tôi xin lỗi Neil vì đã xuyên tạc lời nói của anh ấy và vì bất kỳ tác động tiêu cực nào mà cuộc phỏng vấn này có thể gây ra cho anh ấy và nhóm của anh ấy. Phối hợp với Naughty Dog và SIE, chúng tôi đã xóa cuộc phỏng vấn.”

Trong cuộc phỏng vấn, nằm trong cuộc họp chiến lược của công ty Sony, Druckmann được trích dẫn nói rằng trò chơi tiếp theo của Naughty Dog “có thể xác định lại nhận thức phổ biến về trò chơi.”

Druckmann đã lên mạng xã hội để giải quyết vấn đề này, lưu ý rằng những gì ông nói đã bị hiểu sai.

“Khi chỉnh sửa những câu trả lời lan man của tôi trong cuộc phỏng vấn gần đây với Sony, rất tiếc một số từ ngữ, ngữ cảnh và ý định của tôi đã bị mất,” anh viết cùng với ảnh chụp màn hình câu trả lời chưa chỉnh sửa của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *