Lego tiết lộ bộ 2 trong 1 The Legend of Zelda Great Deku Tree

Lego đã vén bức màn về bộ đồ chơi mới dựa trên The Legend of Zelda. Sản phẩm 2 trong 1 nhằm mục đích làm hài lòng cả người hâm mộ cũ và mới và sẽ được bán vào tháng 1.

Bộ 2.500 mảnh cho phép chủ sở hữu xây dựng hai cảnh được mô phỏng theo Cây Deku vĩ đại từ Ocarina of Time và Breath of the Wild. Về mặt nhân vật, nó bao gồm cả hai phiên bản Link, BOTW Zelda và Hestu lắc maraca. Các chi tiết nhỏ hơn bao gồm nồi nấu, Skulltula, rương kho báu và Korok được giấu trên ngọn cây.

Cây Great Deku 2 trong 1 có giá 299,99 USD và hiện có thể đặt hàng trước trên trang web của Lego. Nó sẽ đến các cửa hàng vào ngày 9 tháng 1 năm 2025. Nó tham gia cùng các bộ khác dựa trên sản phẩm của Nintendo như Animal Crossing, Donkey Kong và Mario.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *