Văn bản còn được gọi là Ngũ Kinh, vì nó có năm cuốn Ô chữ Manh mối

Chúng tôi có câu trả lời cho Văn còn gọi là Ngũ Kinh, vì nó có năm đầu sách ô chữ nhìn thấy lần cuối vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 nếu bạn cần trợ giúp trong việc giải câu đố mà bạn đang giải. Sự kết hợp giữa kích thích tinh thần, cảm giác thành tựu, học tập, thư giãn và khía cạnh xã hội có thể khiến trò chơi ô chữ trở thành một hoạt động thú vị và bổ ích đối với nhiều người.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho Văn bản còn được gọi là Ngũ Kinh, bởi vì nó có năm cuốn sách ô chữ được thấy gần đây nhất trong Ô chữ Đại Tây Dương.

Văn bản còn được gọi là Ngũ Kinh, vì nó có năm cuốn Giải đáp ô chữ là…

Trả lời: TORAH (4A)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Đại Tây Dương vào ngày 22 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ Đại Tây Dương trước đây.

Câu trả lời ô chữ Đại Tây Dương hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • Ngũ Tuần (danh từ)
    1. phần đầu tiên trong ba phần của Kinh thánh tiếng Do Thái bao gồm năm cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh tiếng Do Thái được coi là một đơn vị
  • BỞI VÌ (sự liên kết)
    1. Bởi hoặc vì nguyên nhân đó; trên tài khoản này; với lý do.

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải cho Văn bản còn được gọi là Ngũ Kinh, bởi vì nó có năm câu trả lời manh mối ô chữ trong cuốn sách để giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *