Tấn công Titan Revolution: Cách lấy Pot

Trong Attack on Titan Revolution, Pot là viết tắt của Tiềm năng, đại diện cho mức trung bình của tất cả các cấp độ nâng cấp của nhân vật của bạn. Đây là hướng dẫn để hiểu Tiềm năng và cách tăng nó trong AoTR.

Nếu bạn đang tìm kiếm một số quà tặng miễn phí cho Attack on Titan Revolution thì bạn thật may mắn. Hãy xem trang Mã cách mạng tấn công Titan của chúng tôi, Hướng dẫn đặc quyền dành cho gia đình Tấn công Titan Revolution và Cách chuyển đổi Titan trong Tấn công Titan Revolution.

Tiềm năng là gì và làm thế nào để tăng nó trong Attack on Titan Revolution?

Tiềm năng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nâng cấp chỉ số của nhân vật trong Attack on Titan Revolution. Mỗi chỉ số hiện có mức nâng cấp tối đa là 9. Nếu bạn cố nâng cấp một chỉ số vượt quá Tiềm năng hiện tại của mình, nó sẽ bị chặn. Điều này có nghĩa là bạn phải thăng cấp trang bị và kỹ năng một cách cân bằng để tăng Tiềm năng của mình. Bằng cách đó, bạn ngăn chặn việc tạo ra các nhân vật quá mạnh và có khả năng phá game; sự cân bằng được nhà phát triển AoTR đặt lên hàng đầu [PI] tâm trí.

Tăng tiềm năng

Để nâng cao Tiềm năng của bạn, hãy tập trung nâng cấp các chỉ số thấp hơn mức trung bình. Khi các chỉ số riêng lẻ này tăng lên, Tiềm năng tổng thể của bạn cũng tăng lên. Điều này mở khóa khả năng nâng cấp thêm các số liệu thống kê bị chặn trước đó.

Hình ảnh PyroZoku

Vì vậy, nếu bạn chỉ nâng cấp Tốc độ ODM, sẽ đến lúc bạn không thể nâng cấp tốc độ đó thêm nữa; nó sẽ bị giới hạn. Để nâng cấp lại, bạn cần nâng cấp Độ bền ODM, Cơ hội chí mạng và Sát thương chí mạng. Về cơ bản, tất cả tám trang bị cần phải được nâng cấp đồng đều để có được hũ cấp 9 tối đa đó.

Tiềm năng ảnh hưởng đến việc nâng cấp như thế nào?

Có Tiềm năng cao mang lại một số lợi ích. Đầu tiên, nó cho phép nâng cấp thêm các chỉ số riêng lẻ lên tối đa là cấp 9. Ngoài ra, có thể cần có Tiềm năng cao để truy cập các nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ: ở Shiganshina, chế độ Dễ không yêu cầu bất kỳ Nồi nào, trong khi chế độ Bình thường cần Nồi 2 trở lên và chế độ Khó yêu cầu Nồi 5 trở lên.

Tiềm năng tấn công Roblox trên Titan Revolution Chế độ cứng
Hình ảnh PyroZoku

Về bản chất, việc duy trì sự phát triển nhân vật cân bằng bằng cách tăng Pot của bạn trong Attack on Titan Revolution là điều cần thiết để phát triển trò chơi và mở khóa các tính năng mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *