Làm suy yếu 2 | Trò chơi mới độc quyền hôm nay

Undermine ban đầu được phát hành vào năm 2020 và là một hit bất ngờ có cảm giác như nó xuất hiện từ hư không. Chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện với nhà phát triển Thorium về một số thay đổi đối với phần tiếp theo và cũng được chơi một phần của trò chơi. Hãy tham gia cùng Kyle Hilliard và Marcus Stewart để tìm hiểu lối chơi mới, độc quyền và thảo luận về điều gì khiến trò chơi Undermine trở nên đặc biệt.

Đi tới Người cung cấp thông tin trò chơi Kênh YouTube để xem thêm, đánh giá và thảo luận về các trò chơi mới và sắp ra mắt. Xem các tập khác của Trò chơi mới hôm nay ngay chỗ này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *