Kế hoạch tương lai cho giải trí tương tác của Sony sẽ được tiết lộ vào cuối tháng này

Chủ tịch Sony Hiroki Totoki đã tuyên bố rằng chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về tầm nhìn dài hạn đằng sau Sony Interactive Entertainment vào cuối tháng này. Điều này cho thấy rằng có thể có một số thông báo mới sẽ sớm được đưa ra.

Totoki đã viết về Sony Interactive Entertainment trong một bài đăng blog trên trang web chính thức của Sony Interactive. Chủ yếu nói về những người kế nhiệm Jim Ryan là Hermen Hulst và Hideaki Nishino, bài viết cũng nói về tương lai của công ty.

Totoki viết: “Cuối tháng này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn Sony và vai trò thiết yếu của SIE trong tầm nhìn đó”. “Như tôi đã đề cập trước đây, năm tài chính 24 đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn Kế hoạch tầm trung của Tập đoàn Sony, trong đó chúng tôi sẽ đặt ra lộ trình phát triển bền vững.”

Totoki cũng đề cập rằng, kể từ ngày 1 tháng 6, ông sẽ từ chức Giám đốc điều hành tạm thời của Sony Interactive Entertainment và sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch. Do đó, cả Hulst và Nishino sẽ báo cáo với Totoki khi họ đảm nhận vị trí mới.

Thông báo Hulst và Nishino sẽ là người kế nhiệm cựu CEO SIE Jim Ryan đã được Sony đưa ra ngày hôm qua. Vai trò này được chia thành hai, trong đó Hulst đảm nhận mảng phần mềm và phát triển bên thứ nhất trong doanh nghiệp, trong khi Nishino phụ trách mảng phần cứng và phát triển bên thứ ba.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *