Điểm đánh giá EDGE #400

Cảm ơn Chúa vì bạn đã ở đây

Mới nhất BỜ RÌA Điểm đánh giá cho số 400 (số tháng 9 năm 2024) như sau:

Elden Ring Bóng tối của Erdtree – 9
Destiny 2: Hình dạng cuối cùng – 9
Cảm ơn Chúa vì bạn đã ở đây – 8
Người sắp xếp – 9
Chín Sols – 8
Bo: Đường đi của hoa sen xanh ngọc – 6
XDefiant – 5
Super Monkey Ball: Banana Rumble – 6
SCHiM – 5
Cho đến lúc đó – 6

Bạn có thể theo dõi tất cả các điểm EDGE trước đó trong kho lưu trữ đây.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *