Những trò chơi được mong đợi nhất của Famitsu – 7 tháng 7 năm 2024

Đã đến lúc cho những điều mới nhất của Famitsu bảng xếp hạng trò chơi được mong muốn nhất. Tuần này, Dragon Quest II HD-2D Remake và Zelda: Echoes of Wisdom lần đầu tiên xuất hiện.

Đi qua phần ngắt quãng để xem biểu đồ đầy đủ. Tất cả các phiếu bầu đều được bỏ trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6.

1. [PS5] Monster Hunter Wilds – 636 phiếu bầu
2. [PS5] Ẩn dụ: ReFantazio – 387 phiếu bầu
3. [PS5] Pragmata – 350 phiếu bầu
4. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 – 272 phiếu bầu
5. [PS5] Silent Hill 2 – 244 phiếu bầu
6. [NSW] Giáo sư Layton và Thế giới hơi nước mới – 96 phiếu bầu
7. [PS5] Gundam Breaker 4 – 188 phiếu bầu
số 8. [NSW] Pokemon Legends: ZA – 180 phiếu bầu
9. [PS5] Tầm nhìn của Mana – 175 phiếu bầu
10. [NSW] Dragon Quest II HD-2D Remake – 170 phiếu bầu
11. [NSW] Gundam Breaker 4 – 143 phiếu bầu
12. [NSW] Umamusume: Pretty Derby – Party Dash – 127 phiếu bầu
13. [PS5] The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell O Zemuria – 119 phiếu bầu
14. [NSW] Fantasy Life i: Cô gái đánh cắp thời gian – 114 phiếu bầu
15. [PS5] Dragon Quest III HD-2D Remake – 113 phiếu bầu
16. [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 111 phiếu bầu
17. [NSW] Reynatis – 103 phiếu bầu
18. [NSW] Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsuku ni Kiyu – 101 phiếu bầu
19. [PS5] Dark Ball Sparking Zero – 95 phiếu bầu
20. [NSW] Giải vô địch thế giới Nintendo: Phiên bản NES – 93 phiếu bầu
21. [NSW] Suikoden I & II HD Remaster – 92 phiếu bầu
22. [PS4] Powerful Pro Baseball 2024-2025 – 90 phiếu bầu
23. [PS4] Ẩn dụ: ReFantazio – 85 phiếu bầu
24. [NSW] 80 phiếu bầu
25. [NSW] Ushiro – 76 phiếu bầu
26. [PS5] Assassin’s Creed Shadows – 74 phiếu bầu
27. [NSW] Romance of the Three Kingdoms 8 Remake – 71 phiếu bầu
28. [NSW] Zelda: Echoes of Wisdom – 69 phiếu bầu
29. [NSW] Stray Children – 64 phiếu bầu
30. [PS5] Reynatis – 60 phiếu bầu

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *