Lịch bảo trì Nintendo – 7 tháng 7 năm 2024

Nintendo mới nhất BẢO TRÌ lịch trình cho tuần ngày 7 tháng 7 năm 2024 hiện đã có.

Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có một phiên họp trong lịch trình. Các cửa hàng Switch, 3DS và Wii U eShop sẽ bị ảnh hưởng trong vài giờ.

Đây là bản bảo trì đầy đủ của Nintendo lịch trình cho tuần ngày 7 tháng 7 năm 2024:

Switch / 3DS / Wii U eShops – một số dịch vụ mạng nhất định

– 9:30 PM PT (ngày 8 tháng 7) – 11:30 PM PT (ngày 8 tháng 7)
– 12:30 AM ET (ngày 9 tháng 7) – 2:30 AM ET (ngày 9 tháng 7)
– 5:30 sáng tại Vương quốc Anh (ngày 9 tháng 7) – 7:30 sáng tại Vương quốc Anh (ngày 9 tháng 7)
– 6:30 sáng tại Châu Âu (ngày 9 tháng 7) – 8:30 sáng tại Châu Âu (ngày 9 tháng 7)

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *