Dragon Ball Z: Kakarot đạt 8 triệu bản được bán ra + xuất xưởng

Nhà phát hành Bandai Namco và nhà phát triển CyberConnect2 đã công bố Dragon Ball Z: Kakarot đã đạt tới con số 8 triệu bản được xuất xưởng và bán ra.

Cột mốc mới này đánh dấu hơn bốn năm kể từ khi trò chơi ra mắt lần đầu và trò chơi đã nhận được nhiều nội dung bổ sung sau khi ra mắt.

Dragon Ball Z: Kakarot đã có trên PC Windows (qua Steam), Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PS4 và PS5. Hãy xem đánh giá của chúng tôi về trò chơi này!

Bandai Namco, CyberConnect2, Dragon Ball Z: Kakarot

Chủ sở hữu và Nhà phát hành tại Niche Gamer và Nicchiban. Outlaw đấu tranh cho một ngành công nghiệp trò chơi tốt hơn.

Bình luận của chúng tôi đã đi đâu? Hãy đăng ký để trở thành thành viên để có quyền bình luận và quyền tự do ngôn luận thực sự!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *