Gundam Breaker 4 tiết lộ sự hợp tác với Pac-Man

Gundam Breaker 4 Pac-Man

Bandai Namco vừa công bố một sự hợp tác Pac-Man đang được lên kế hoạch cho Gundam Breaker 4. Tin tức này được chia sẻ trong một hội thảo tại Anime Expo 2024 ngày hôm nay.

Gundam Breaker 4 sẽ cho phép người chơi trải nghiệm cấp độ Pac-Man đặc biệt. Cấp độ này bao gồm kẻ thù theo chủ đề cũng như các nhãn dán có thể mở khóa để sử dụng trong phần còn lại của trò chơi.

Xem đoạn giới thiệu về sự hợp tác giữa Gundam Breaker 4 và Pac-Man bên dưới.

Đoạn giới thiệu hợp tác Pac-Man

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *