Chơi Giờ Trong Thế Giới Mở Ăn Mặc Cùng Infinity Nikki | Trò chơi mới hôm nay

Trong tập New Gameplay Today này, Marcus Stewart và Kyle Hilliard sẽ đấu tay đôi với Infinity Nikki! Chúng tôi đã chơi vài giờ phiên bản beta (đây là bản xem trước đầy đủ của chúng tôi) và chúng tôi đang giới thiệu lối chơi đó đồng thời tìm ra những gì khiến trò chơi trở nên thú vị khi chơi.

Đi tới Người cung cấp thông tin trò chơi Kênh YouTube để xem thêm, đánh giá và thảo luận về các trò chơi mới và sắp ra mắt. Xem các tập khác của Trò chơi mới hôm nay ngay chỗ này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *