Of Echoes là anh hùng biểu tượng

Celica: Of Echoes sẽ đến với Fire Emblem Heroes với tư cách là một Anh hùng biểu tượng mới, Nintendo và Hệ thống thông minh vừa được công bố.

Celica ban đầu được giới thiệu trong Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, mặc dù cô cũng xuất hiện trong Fire Emblem Engage. Sự kiện tương tự sẽ cho phép người chơi triệu tập các Anh hùng Huyền thoại và Thần thoại 5 sao đã được phát hành trước đó.

Sự kiện mới của Fire Emblem Heroes với Celica: Of Echoes bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Chúng tôi có đoạn giới thiệu chính thức bên dưới.

Trailer phim Celica: Of Echoes

Fire Emblem Heroes có thể được tải xuống trên thiết bị di động thông qua iOS và Android. Bạn có thể tìm thêm thông tin về trò chơi đây và trang web chính thức đây.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *