Melty Blood: Type Lumina đứng đầu về doanh số và lô hàng 500K

Nhà phát triển Dự án Lumina đã công bố Máu Melty: Loại Lumina đã đạt nửa triệu lô hàng và doanh số bán hàng kỹ thuật số.

Trò chơi ban đầu được ra mắt vào năm 2021 cho PC và bảng điều khiển, nghĩa là nó đã bán được hơn nửa triệu bản trong khoảng hai năm rưỡi.

Melty Blood: Loại Lumina đã có mặt trên toàn thế giới, trên Windows PC (thông qua Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 và Xbox One.

Melty Blood: Loại Lumina, Dự án Lumina

Chủ sở hữu và Nhà phát hành tại Niche Gamer và Nicchiban. Outlaw đấu tranh cho một ngành công nghiệp trò chơi tốt hơn.

Ý kiến ​​của chúng ta đi đâu rồi? Đăng ký để trở thành thành viên để có được quyền bình luận và quyền tự do ngôn luận thực sự!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *